Drievoudige beglazing.
Het voordeel van drievoudige beglazing t.o.v. andere vormen van beglazing (enkelglas en dubbelglas) is de optimale thermische isolatie. Gedurende de laatste twee decennia is de U-waarde van toegepast glas met een factor 10 verbeterd. Waar het vroeger toegepaste enkelglas een U = 5,5 W/m2K had, heeft het moderne dubbelglas HR een U < 1,0 = 2,0 W/m2K.
Triple-glas kan die waarde halveren met twee Low_E coatings op positie 2 en 5 en met de dubbele spouw van 12 mm gevuld met Kryptongas. Dit resultaat is ook te behalen met Argongas in spouwen van 18 mm, maar dan wordt de dikte van het totale pakket met 48 mm wel erg groot. Argon is een spouw van tweemaal 14 en 12 mm levert respectievelijke UW-waarden op van 0,6 en 0,7.
Naast de hoge thermische isolatiewaarde biedt drievoudige beglazing nog een voordeel op. De binnenste ruit blijft door de dubbele spouw stabieler van temperatuur. De koudeval langs het raam is zeker bij extreme weersomstandigheden en kou minder. De binnenruit blijft warmer dan bij dubbelglas met gelijke isolatiewaarde en dat biedt meer comfort. Verder is de akoestische isolatie van triple-glas beter dan bij dubbelglas.

Hoewel de energieprestatienormen van woningen continue verscherpt worden (van < 0,8 in 2006 tot 0 in 2020) wordt drievoudige beglazing in Nederland vooralsnog voornamelijk toegepast in Passiefhuizen, zeer energiezuinige gebouwen gericht op een goed winter- en zomercomfort. Huizen waarbij het totale energieverbruik gemiddeld 75% lager is dan een traditionele woning.
Dat is ook wel te verklaren. Renoveren met alleen triple-glas heeft weinig tot geen zin. De investeringen in kozijn en glas zijn in verhouding tot de mogelijke besparingen erg gering. Triple-glas toepassen levert bij renovatie alleen voordeel op als het gehele gebouw wordt aangepakt; dus isolatie van vloeren, gevels en dak. En als er ook installatietechnisch gedetailleerd gekeken wordt naar het binnenklimaat. Zonder samenhang met andere energiezuinige maatregelen en oplossingen brengt een investering in triple-glas veel minder op dan gedacht.
U-waarde.
Definitie U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per 1 m2 en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een constructie doorgelaten wordt. De waarde geeft de mate van isolatie van de constructie aan: hoe lager de U-waarde, hoe beter de wand isoleert. De eenheid voor de U waarde is W/(m2.K).
Je kan de U-waarde van een wand die uit één materiaal bestaat makkelijk berekenen door de verhouding lambda/L, waarbij lambda de thermische geleidbaarheid van het materiaal is (in W/mK) en L de dikte van het materiaal (in m).
In de praktijk.
U-waarden worden vaak gehanteerd bij glas. Ook bij (deel)renovaties waar vaak niet het K-peil of E-peil van het hele gebouw berekend worden, kan de U-waarde aangeven of je de juiste isolatiediktes gebuikt. Aan te raden zijn maximum U-waardes van:
  • Daken en zoldervloeren: U < 0,2
  • Vloeren: U < 0,3
  • Ramen : glas (Ug): Ug < 1,1
  • Wanden: U < 0,3
Natuurlijk leveren we ook de ″normale″dubbele beglazing.