Schildersbedrijf Meester.
Schildersbedrijf Meester is een meer dan 85 jaar oud familiebedrijf. ″M'n grootvader was de grondlegger″, vertelt Meester. Later nam mijn vader de zaak over. Toen ik 13, 14 jaar oud was, moest ik al meehelpen in het bedrijf. Of je wilde of niet, zo ging dat vroeger. Diep in mijn hart wilde ik eigenlijk liever bakker van beroep worden. Mijn ouders wil was echter wet. Daarom ging ik na de ambachtsschool naar de schildersvakopleiding in Zwolle. Naast het slechts 150 zielen tellende Akmarijp omvatte het werkgebied van schildersbedrijf Meester ook de omliggende dorpen Terkaple, Terherne, Goingarijp en Broek-Noord. Buiten deze regio kwamen we vroeger vrijwel nooit. Totdat meer dan 25 jaar geleden een in Joure gevestigde woningcorporatie ons ineens benaderde met de vraag of wij voortaan hun woningen wilden schilderen. Die buitenkans grepen we natuurlijk met beide handen aan. Uit die klus kwamen door de jaren heen weer diverse andere orders in Joure voort, aldus Meester. Later namen hij en z'n vrouw het schildersbedrijf over.
Destijds had onze verfwinkel in Akmarijp ook nog een belangrijke dorpsfunctie. Als enige winkel in het dorp verkochten we naast verf, behang en schildersattributen, ook laarzen: alles waar de klant om vroeg probeerden we hen aan te bieden. Na de opkomst van de bouwmarkten in het nabijgelegen Joure daalde de omzet van de winkel echter drastisch. Er kwamen steeds minder klanten.
Mede door de snel groeiende glasactiviteiten kreeg zijn schildersbedrijf steeds meer te kampen met ruimtegebrek in de bebouwde kom van Akmarijp. Een poging om naar Joure te verhuizen in 1993 mislukte, omdat daar op dat moment geen bedrijfsgrond voorhanden was.
Daarom zette Meester in dat jaar een filiaal in het dorp Oudehaske op. Onze winkel en het kantoor bleven in Akmarijp gevestigd, de overige bedrijfsactiviteiten concentreerden we vanaf dat moment in onze nieuwe vestiging. Het werken vanuit twee locaties bleek echter allesbehalve ideaal. ″ Die situatie wilden we beëindigen omdat het logistiek niet goed werkt. Je raakt teveel tijd kwijt met heen en weer rijden en kunt daardoor niet efficiënt werken, ook is zo'n bi-locatie helemaal verre van ideaal″, aldus Harm Meester, wiens zoons Bert en Harmen inmiddels als vierde generatie tot het bedrijf zijn toegetreden. Wat betreft de opvolging lijkt het goed te zitten bij de familie Meester. De beide zonen, Bert en Harmen jr. hebben alle vakdiploma's behaald en draaien al jaren mee in het bedrijf.
Toen we 2002 de kans kregen om een kavel te kopen op het nieuwe bedrijventerrein ″De Ekers″ bij Joure, grepen we deze kans snel aan, zegt Meester.
Bedrijspand met winkel.

Op de 3000 m2 grote lap grond in Joure verrees een 1000 m2 groot bedrijfspand van twee etages met daarin een kantoorgedeelte, een winkel met verf en schildersattributen, een werkplaats en een opslagruimte (voor onder andere het glas). Meester is trots opzijn nieuwe onderkomen. We hebben nu alle bedrijfsactiviteiten weer mooi onder een dak. Logistiek gezien is dat ideaal. Voor mij is het bovendien veel overzichtelijker. Ik weet nu weer exact wat er qua verf en glaswerk het bedrijf uitgaat. Toen we nog op twee locaties zaten, was dat veel onoverzichtelijker. Nadat het schildersbedrijf de nieuwbouw in Joure betrok, werden de zaken in Akmarijp en Oudehaske definitief gesloten. Daarmee raakte eerstgenoemd dorp ook haar allerlaatste winkel kwijt. Opvallend genoeg heeft Meester in het nieuwe bedrijfspand plek ingeruimd voor een winkelgedeelte.
″ Dat is louter bedoeld als een stukje service naar onze klanten toe. ″ Bedrijven of particulieren wiens pand we hebben geschilderd, kunnen in onze winkel desgewenst nog extra blikken verf kopen.